Att utforma enkätundersökningar

Några tips på hur du ska utforma enkätfrågorna

När du utformar en enkät är det viktigt att tänka på hur du formulerar dina frågor. Vi vill ju få svar som är tillförlitliga och som du kan använda i det fortsatta arbetet.

Olika svarstyper

Det första du behöver tänka på är vilken typ av fråga du vill ha. Det finns ett antal valmöjligheter här:

  • Fritextsvar
  • Ja/nej
  • Frågor med fördefinierade svar där endast ett val är möjligt
  • Frågor med fördefinierade svar där man kan välja flera av svaren
  • Det kan vara olika skalor
  • osv.

Hur kan en enkätundersökning se ut?

Jag har lagt upp ett exempel på hur en frågeenkät kan se ut här: https://enkatundersokning.com/online/

Använd ett lättförståeligt språk

Det är även viktigt att tänka på vilka ord du använder för frågan. Håll gärna språket så enkelt som möjligt. Använd samma vokabulär som de som ska svara på din enkät. Det finns oftast ingen anledning av branschjargong eller svåra ord. Förstår inte den som svarar vad du frågar efter, så finns risken att de lämnar din enkät utan att svara på dina frågor.

Låt varje fråga handla om EN sak

Tänk också på att inte ställa dubbelfrågor. Begrunda följande fråga ”Var konferensen intressant och lunchen god?”. Det kanske är ett extremfall, men jag vill bara illustrera vad jag menar. Ett svar ”ja” på den frågan då vet du inte om det var konferensen som var bra, lunchen eller båda för den delen. Dela hellre upp det i två frågor, så att de handlar om en sak vardera.

Undvik ledande frågor

När du skriver enkätfrågorna så försök undvika att ställa frågor som är ledande. T.ex. ”Vad gillar du vår nya fina hemsida?”. Med sådana frågor finns risken att den som svarar känner sig lite pressad att svara något mer positivt än vad det egentligen tycker. Samma förhållande gäller även åt motsatta hållet. Ställer du frågorna på ett negativt sätt blir svaren mer negativa. Så försök hålla frågorna så neutrala som möjligt. Vi vill ju ta reda på sanningen om vad dina kunder och medarbetare egentligen tycker.