Enkäter online

Vill du veta vad dina medarbetare och kunder tycker? Fråga dem i en enkätundersökning!

Det är superenkelt att få svar på dina enkäter om vi lägger dem på nätet. Svarspersonerna får ett mail med länken till din undersökning. De klickar sig dit och fyller i de frågor som du har valt. När din frågeperiod är över samlar jag ihop resultaten för din undersökning och sänder dem till dig. Du kan enkelt se statistik och få ut fritextsvar som kommit in.

Hur ser en enkätundersökning ut?

Här har jag lagt upp ett exempel på en enkätundersökning. Titta gärna på den och se vilka alternativ man kan använda sig av: https://enkatundersokning.com/online/

Hur vet vi att de svarar sanningsenligt och att resultatet är rättvisande? Kan du använda resultatet för att utveckla ditt företag eller varorna? Ett sätt att i alla fall förbättra förutsättningarna att få användbara svar är att göra enkätundersökningen online. En av de stora fördelarna med att göra enkäten elektronisk, så att du möjliggör anonyma svar. Enkäter online ger även andra fördelar, så som strukturerade och mätbara resultat.

Enkäter online för många ändamål

Enkätundersökningar online kan användas för många ändamål så som affärsenkäter, prov, kundnöjdhet, medarbetarundersökningar, eventplanering eller för produktutvärderingar. Rätt utformade ger de dig nya insikter; hur du kan förbättra dina affärer, hur nöjda är dina kunder och medarbetare egentligen och vad tycker de om dina produkter? En enkätundersökning online kan också användas som anmälningsformulär för event eller som elektroniska prov på någon kunskap svarspersonen förvärvat.