Så här går en enkätundersökning till

Så här arbetar jag med enkätundersökningar till kunder

När du godkänt min offert skickar du underlaget för undersökningen till mig. Det jag vill ha är då:

  • En lista på de frågor du vill ha med och vilka svarsalternativ det ska finnas.
  • En lista över personer som du vill ska delta i undersökningen.

När jag har fått underlaget kan det ta ett par dagar att lägga in frågorna. Därefter gör vi ett testutskick till dig och kanske någon mer. Då får du gå igenom frågorna och se att de ser rätt ut. Sedan gör jag eventuella förändringar. Det är nu dags att läsa in Excellistan med namn och e-postadresser till personerna som ska ingå i undersökningsgruppen och göra det stora utskicket. Din svarsgrupp får då ett e-postmeddelande med en länk i. De klickar på länken och kommer till din enkätundersökning, där de besvarar frågorna. När enkättiden gått ut sammanställer jag de inkomna svaren och skickar till dig.